EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno

telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
e-mail: info@exekutorbrno.cz

id. dat. schránky: fhdg8kn

elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz

DRAŽBY NEMOVITOSTÍ

Dražby:

KategoriePozemky
Začátek dražby27.04.2021 09:00
Konec dražby27.04.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 03455/05-MB2
Nejnižší podání37 335 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1608/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován ve...
KategoriePozemky
Začátek dražby27.04.2021 13:00
Konec dražby27.04.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 10183/19-IZ
Nejnižší podání4 667 Kč
OkresBrno-město
K datu ocenění jsou pozemky zapsané na LV č. 1289 využívané jako zastavěná plocha pod stavbou rodinné rekreace (parc.č. 884/17)POZOR! předmětem dražby není chatka na draženém pozemku.
KategoriePozemky
Začátek dražby27.04.2021 14:00
Konec dražby27.04.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 10183/19-IZ2
Nejnižší podání201 333 Kč
OkresBrno-město
samostatná oplocená zahrada (parc.č. 884/32) a pozemek (v ideálním spoluvlastnickém podílu) zapsaný na LV č. 1290 jako přístupová nezpevněná komunikace k jednotlivým vlastníkům zahrad. Dále viz znalecký posudek
KategoriePozemky
Začátek dražby04.05.2021 09:00
Konec dražby04.05.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 00907/12-MB
Nejnižší podání12 467 Kč
OkresZnojmo
Pozemek v Miroslavských Knínicích, okr. Znojmo
KategoriePozemky
Začátek dražby04.05.2021 13:00
Konec dražby04.05.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 5848/11-IZ
Nejnižší podání41 813 Kč
OkresBenešov
Pozemek parc. č. 7378 o výměře 65 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda. Pozemek má obdélníkový tvar a je svažitý. Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy. Skutečný stav je v so...
KategorieByty
Začátek dražby04.05.2021 14:00
Konec dražby04.05.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 9075/19-IZ
Nejnižší podání1 600 000 Kč
OkresBřeclav
bytová jednotka č. 705/28 situovaná v budově č.p. 704, 705, 706 na pozemku parc.č. 2184/9 v Břeclavi, k.ú. Charvatská Nová Ves při ul. Na Valtické č.or. 72. Budova je umístěna v zástavbě převážně bytových domů, v okolí je...
KategoriePozemky
Začátek dražby11.05.2021 09:00
Konec dražby11.05.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 14020/16-MB
Nejnižší podání20 000 Kč
OkresZnojmo
Orná půda v Dyjákovičkách, okr. Znojmo
KategorieDomy
Začátek dražby11.05.2021 09:30
Konec dražby11.05.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 8465/09-MB
Nejnižší podání16 667 Kč
OkresProstějov
id. 1/32 RD v Klenovicích na Hané, okr. Prostějov
KategoriePozemky
Začátek dražby11.05.2021 10:00
Konec dražby11.05.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 06899/09-VS1
Nejnižší podání16 667 Kč
OkresBrno-venkov
Pozemky jsou situované západním a jihozápadním směrem od centrální části obce, které se nachází mimo zastavěnou část. 
KategoriePozemky
Začátek dražby11.05.2021 13:00
Konec dražby11.05.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 8829/09-IZ
Nejnižší podání4 000 Kč
OkresJihlava
viz dražební vyhláška
KategoriePozemky
Začátek dražby18.05.2021 10:00
Konec dražby18.05.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 06899/09-VS2
Nejnižší podání10 000 Kč
OkresBrno-venkov
Pozemky se nacházejí jihozápadním směrem od centrální části obce v chatové oblasti, využívané jako zastavěná plocha objektem chaty č.e. 150 (objekt jiného vlastníka není předmětem dražby, LV č. 417).
KategoriePozemky
Začátek dražby18.05.2021 13:00
Konec dražby18.05.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 20654/09-IZ
Nejnižší podání380 000 Kč
OkresBřeclav
Obec Kobylí, ve kterém se nachází oceňované pozemky, leží severním směrem od okresního městaBřeclavi, na pravé straně dálnice D2 ve směru na Brno (za Velkými Pavlovicemi). Předmětem oceněníjsou pozemky nacházející se mimo...
KategorieOstatní nemovitosti
Začátek dražby18.05.2021 14:00
Konec dražby18.05.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 29100/16-IZ
Nejnižší podání60 000 Kč
OkresProstějov
 garáž bez čp/če situovaná v obci Prostějov, v její okrajové části, jihovýchodním směrem od centrální části města, na okraji průmyslové zóny při příjezdu od Brna po pravé straně s příjezdem z ul. Letecká. Garáž je...
KategoriePozemky
Začátek dražby25.05.2021 09:00
Konec dražby25.05.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 25331/16-MG
Nejnižší podání19 067 Kč
OkresTřebíč
Pozemky se nacházejí ,ezi obcemi Hrotovice a Račice severně od komunikace II/152 ve vzdálenosti asi 150m. vzdálenost do zastavěné části Hrotovic je přibližně 900m.. pozemky jsou vedeny v KN jako orná půda, jsou i takto užívány....
KategoriePozemky
Začátek dražby25.05.2021 09:30
Konec dražby25.05.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 09866/13-MG
Nejnižší podání23 333 Kč
OkresTrutnov
Jedná se o ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2141/1 - ostatní plocha, v k.ú. Úpice, obec Úpice, okres Trutnov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Úpice....
KategorieDomy
Začátek dražby25.05.2021 10:00
Konec dražby25.05.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 02142/09-MG
Nejnižší podání26 667 Kč
OkresPřerov
Rodinný dům se nachází na okružní komunikaci, vedoucí kolem centrální části města –ulici Palackého – západně od Masarykova náměstí. Dům stojí 100m po pravé straně od křižovatky s Vyškovskou ulicí. Přízemní...
KategorieDomy
Začátek dražby25.05.2021 13:00
Konec dražby25.05.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 2322/18-IZ2
Nejnižší podání8 660 000 Kč
OkresBrno-město
Městská část Brna, Líšeň, ve které se nachází oceňované věci nemovité, leží ve východní okrajové části města. Předmětem ocenění je rodinný dům nacházející se v zastavěné části při ul. Holzova č.or. 37. Jedná se o...
KategoriePozemky
Začátek dražby25.05.2021 13:00
Konec dražby25.05.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 13469/12-VB
Nejnižší podání21 333 Kč
OkresHodonín
pozemek parc. č. 8180 o výměře 7 525 m2 se nachází přibližně 2,7 km jihovýchodně od zastavěného území obce Hovorany. Pozemek má obdélníkový tvar, je podlouhlý a svažitý. Dle platného územní plánu leží pozemek v plochách...
KategoriePozemky
Začátek dražby25.05.2021 14:00
Konec dražby25.05.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 1404/13-IZ
Nejnižší podání24 000 Kč
OkresVyškov
nemovitosti se nacházejí v různé vzdálenosti od zastavěného území obce Nemochovice.Nemovité věci nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě.Pozemek parc. č. 999Přístup k oceňovanému pozemku parc. č. 999 je možný z...
KategorieDomy
Začátek dražby26.05.2021 09:00
Konec dražby26.05.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 06557/11-MG
Nejnižší podání16 667 Kč
OkresBřeclav
Rodinný dům č.p. 46 je situovaný v obci Jevišovka, v její jihozápadní okrajové části při hlavní ul. Lesní. Rodinný dům je umístěn v mírně svažitém terénu, jako samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím a půdou pod...
KategoriePozemky
Začátek dražby01.06.2021 09:00
Konec dražby01.06.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 08516/10-MG
Nejnižší podání199 880 Kč
OkresOstrava-město
Pozemek p.č. 2018/16 - orná půda, pozemek p.č. 2039/182 - orná půda a pozemku p.č. 2044/9 - ostatní plocha, v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, okres Ostrava-město jsou situovány v západní odlehlé části katastrálního území...
KategorieDomy
Začátek dražby01.06.2021 10:00
Konec dražby01.06.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 04070/06-MG
Nejnižší podání1 075 000 Kč
OkresKolín
Pozemek p.č. St. 45 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Zásmuky, č.p. 121, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 45), v k.ú. Zásmuky, obec Zásmuky, okres Kolín.Jedná se o přízemní, zděný rodinný...
KategoriePozemky
Začátek dražby02.06.2021 09:00
Konec dražby02.06.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 09872/10-MG
Nejnižší podání53 333 Kč
OkresDěčín
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, obec Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, který je...
KategoriePozemky
Začátek dražby02.06.2021 10:00
Konec dražby02.06.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 13367/18-MG
Nejnižší podání18 000 Kč
OkresKarlovy Vary
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4555/32518 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 392/17 - zahrada, v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, který je situován v okrajové, zastavěné části...
KategorieDomy
Začátek dražby03.06.2021 09:00
Konec dražby03.06.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 19120/11-MB
Nejnižší podání4 660 000 Kč
OkresBrno-město
Předmětem dražby je rozestavěná stavba rodinného domu situovaná ve Městě Brně v její městské části Žebětín při ul. Kohoutovické. Rodinný dům se nachází ve dvorní části rodinného domu č.p. 259, č.or. 105 přístupný pr...
KategoriePozemky
Začátek dražby03.06.2021 09:30
Konec dražby03.06.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 14531/15-MB
Nejnižší podání10 000 Kč
OkresZnojmo
id. 1/6 orné půdy v Jevišovicích, okr. Znojmo
KategoriePozemky
Začátek dražby08.06.2021 09:00
Konec dražby08.06.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 18260/09-MG
Nejnižší podání13 500 Kč
OkresTeplice
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 661/2 - ostatní plocha, LV č. 721, v k.ú. Proboštov u Teplic, obec Proboštov, okres Teplice, který je situován ve vnitřní...
KategoriePozemky
Začátek dražby08.06.2021 09:00
Konec dražby08.06.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 13339/19-MB2
Nejnižší podání9 000 Kč
OkresBlansko
Zahrada v Kunštátu, okr. Blansko
KategorieDomy
Začátek dražby08.06.2021 09:30
Konec dražby08.06.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 5229/14-MB
Nejnižší podání466 667 Kč
OkresOlomouc
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 61 situovaný v obci Uničov, v její oddělené části Střelice v okrese Olomouc, na severním okraji zastavěné části Střelic, ve vzdálenosti cca 300 m od centra Střelic, při výjezdu na Uničov...
KategorieByty
Začátek dražby08.06.2021 09:30
Konec dražby08.06.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 6267/12-MG
Nejnižší podání26 667 Kč
OkresUherské Hradiště
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na bytové jednotce č. 249/7 o velikosti 2+1 nacházející se v budově č.p. 249 na pozemku parc.č.st. 289 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 5570/39440 na společných...
KategorieDomy
Začátek dražby09.06.2021 09:30
Konec dražby09.06.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 8225/04-MG
Nejnižší podání150 000 Kč
OkresMladá Boleslav
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 114/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kropáčova Vrutice, č.p. 10, obč. vyb (stavba stojí na pozemku p.č....
KategorieDomy
Začátek dražby09.06.2021 10:00
Konec dražby09.06.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 13492/13-MG
Nejnižší podání186 667 Kč
OkresStrakonice
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 929 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Strakonice I, č.p. 705, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 929)...
KategorieDomy
Začátek dražby09.06.2021 13:00
Konec dražby09.06.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 02888/14-MG
Nejnižší podání263 333 Kč
OkresŽďár nad Sázavou
Jedná se o přízemní, kamenný nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části...


© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Zásady ochrany osobních údajů webdesign meho.cz 2018