EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
BRNO-VENKOV

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
Veveří 125, 616 45 Brno

telefon: +420 544 508 311
fax: +420 544 508 312
e-mail: info@exekutorbrno.cz

id. dat. schránky: fhdg8kn

elektronická podatelna:
podatelna@exekutorbrno.cz

DRAŽBY NEMOVITOSTÍ

Dražby:

KategorieDomy
Začátek dražby30.11.2021 13:00
Konec dražby30.11.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 14742/19-VB
Nejnižší podání336 667 Kč
OkresVsetín
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovímpod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškovou krytinou. Objekt je situovaný donepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové...
KategorieByty
Začátek dražby07.12.2021 09:00
Konec dražby07.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 7905/16-MB1
Nejnižší podání206 667 Kč
OkresKladno
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1386/2, v budově č.p. 1386, příslušející k části obce Slaný, na pozemku p.č. St. 1571, včetně spoluvlastnického podílu ke...
KategoriePozemky
Začátek dražby07.12.2021 09:00
Konec dražby07.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 12592/09-MG
Nejnižší podání30 000 Kč
OkresBruntál
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 nemovité věci - pozemek p.č. 374 - trvalý travní porost, v k.ú. Karlovec, obec Bruntál, okres Bruntál, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem...
KategorieDomy
Začátek dražby07.12.2021 09:30
Konec dražby07.12.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 9070/20-MB1
Nejnižší podání26 667 Kč
OkresLouny
id. 1/30 RD v Krásném Dvoře, okr. Louny
KategoriePozemky
Začátek dražby07.12.2021 13:00
Konec dražby07.12.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 200/15-IZ
Nejnižší podání20 000 Kč
OkresBrno-město
pozemky situované v obci Brno, v zastavěném území obce, v katastrálním území Staré Brno na Mendlově náměstí. K datu ocenění jsou pozemky využívané jako tramvajové kolejiště, zatravněný pás mezi kolejištěm a zpevněnou...
KategoriePozemky
Začátek dražby07.12.2021 14:00
Konec dražby07.12.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 20646/14-IZ
Nejnižší podání6 360 Kč
OkresBřeclav
Pozemek p.č. 2261 je na LV zapsaný jako orná půda a tento zápis odpovídá skutečnosti. Pozemek je užívaný jako zemědělský pozemek. Pozemek je pravidelného úzkého tvaru a jeho výměra činí 5.858 m2.Předmětný pozemek se nachází...
KategorieDomy
Začátek dražby08.12.2021 09:00
Konec dražby08.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 22176/11-MG2
Nejnižší podání636 667 Kč
OkresStrakonice
Jedná se o přízemní objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Bavorov, v rekreační...
KategorieByty
Začátek dražby09.12.2021 09:00
Konec dražby09.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 18659/18-MB
Nejnižší podání2 131 433 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 729/9 v budově č.p. 727, 728, 729, 730, příslušející k části obce Háje, na pozemcích p.č. 1040, p.č. 1041, p.č. 1042 a p.č. 1043, včetně spoluvlastnického podílu ke společným...
KategoriePozemky
Začátek dražby09.12.2021 09:30
Konec dražby09.12.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 8792/15-MB
Nejnižší podání386 667 Kč
OkresVyškov
id. 1/2 pozemků - orné půdy - Snovídky, okr. VyškovPozemky zapsané na LV č. 109, k.ú. Snovídky):Jedná se o pozemky nacházející se jihozápadním směrem od zastavěné části obce, pozemek parc.č. 1714/55 směrem k silnice je...
KategoriePozemky
Začátek dražby14.12.2021 09:00
Konec dražby14.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 19820/13-MB2
Nejnižší podání29 500 Kč
OkresProstějov
id. 1/6 pozemků v Pěnčíně, okr. Prostějov
KategorieDomy
Začátek dražby14.12.2021 09:00
Konec dražby14.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 07346/09-MG
Nejnižší podání15 000 Kč
OkresDomažlice
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce...
KategoriePozemky
Začátek dražby14.12.2021 09:30
Konec dražby14.12.2021 10:00
Číslo dražby137 EX 03455/05-MB4
Nejnižší podání37 335 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1608/2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován ve...
KategoriePozemky
Začátek dražby14.12.2021 13:00
Konec dražby14.12.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 6540/19-IZ2
Nejnižší podání373 333 Kč
OkresBrno-venkov
Pozemek parc.č. 1604/1 tvoří zahradu přístupnou ze zadní strany, kde po levé straně hranice pozemku je umístěn zděný sklad. Pozemky jsou rovinaté s možností napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě v obci. Jedná se o...
KategorieDomy
Začátek dražby14.12.2021 14:00
Konec dražby14.12.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 40/20-IZ
Nejnižší podání700 000 Kč
OkresBrno-město
Městská část Brna, Komárov, ve které se nachází oceňované věci nemovité, leží jižním směrem odcentrální části města. Předmětem ocenění je objekt bydlení nacházející se v zastavěné části obce přiul. Hněvkovského...
KategoriePozemky
Začátek dražby15.12.2021 09:00
Konec dražby15.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 00333/21-MG
Nejnižší podání16 667 Kč
OkresUherské Hradiště
Jedná se o zemědělské pozemky a pozemek vodní plochy nacházející se mimo zastavěnou část obce, jihozápadním směrem v extravilánu katastrálního území Uherský Ostroh, nedaleko odlehčovacího ramene řeky Moravy. Věci nemovité...
KategoriePozemky
Začátek dražby16.12.2021 09:00
Konec dražby16.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 15052/09-MG
Nejnižší podání63 333 Kč
OkresTřebíč
Jedná se o ocenění nemovité věci - pozemku p.č. 3152/34 - zahrada, v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, který je situován v okrajové, zastavěné části města Jaroměřice nad Rokytnou, v...
KategoriePozemky
Začátek dražby16.12.2021 10:00
Konec dražby16.12.2021 10:30
Číslo dražby137 EX 02859/21-PP
Nejnižší podání1 680 000 Kč
OkresBrno-město
Pozemek parc. č. 308/4 o výměře 1076 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace...
KategoriePozemky
Začátek dražby06.01.2022 09:00
Konec dražby06.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 14355/13-MG
Nejnižší podání10 000 Kč
OkresProstějov
Jedná se o ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 nemovité věci - pozemku p.č. 3192 - orná půda, v k.ú. Runářov, obec Konice, okres Prostějov, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem...
KategoriePozemky
Začátek dražby11.01.2022 09:00
Konec dražby11.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 14687/11-MG
Nejnižší podání47 500 Kč
OkresZnojmo
pozemky parc.č. 690, 691/1, 691/2, 691/3 se nacházejí za rodinným domem č.p. 87 a jsou využívané jako zahrada za rodinným domem, na pozemku parc.č. 691/2 se nachází zemní sklep, pozemek parc.č. 2279 se nachází na okraji zastavěného...
KategoriePozemky
Začátek dražby11.01.2022 13:00
Konec dražby11.01.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 15360/13-IZ2
Nejnižší podání22 507 Kč
OkresZnojmo
Lesní pozemek - více informací viz znalecký posudek. 
KategorieDomy
Začátek dražby12.01.2022 09:00
Konec dražby12.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 01240/12-MG
Nejnižší podání366 667 Kč
OkresProstějov
Rodinný dům č.p. 71 je situovaný v jižní části obce ve vzdálenosti cca 300 m jihozápadně od Obecního úřadu. Jedná se o vnitřní řadový objekt, jednopodlažní, s půdou pod sedlovou střechou. Dům je postaven na pozemku...
KategoriePozemky
Začátek dražby13.01.2022 09:00
Konec dražby13.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 11380/12-MG
Nejnižší podání14 667 Kč
OkresČeské Budějovice
Pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území Pořežany, a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 339/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec...
KategorieDomy
Začátek dražby13.01.2022 09:00
Konec dražby13.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 9354/21-MB
Nejnižší podání920 000 Kč
OkresPlzeň-jih
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 387 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Chotěšov, č.p. 382, rod. dům (stavba stojí na...
KategorieByty
Začátek dražby13.01.2022 09:30
Konec dražby13.01.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 4906/10-MB
Nejnižší podání190 000 Kč
OkresMost
Jedná se o dražbu jednotky č. 237/47, v budově č.p. 235, č.p. 236, č.p. 237, příslušející k části obce Janov, na pozemcích p.č. St. 302/1, p.č. St. 302/2, p.č. St. 302/3, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem...
KategorieDomy
Začátek dražby18.01.2022 09:00
Konec dražby18.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 4924/21 - MB
Nejnižší podání14 000 Kč
OkresPřerov
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 (jedna čtrnáctina) na pozemku parc. č. St. 766 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 341 Kojetín I-Město, způsob využití: rodinný...
KategorieKomerční nemovitosti
Začátek dražby18.01.2022 09:30
Konec dražby18.01.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 20456/10-MB4
Nejnižší podání600 000 Kč
OkresVsetín
Předmětem dražby jsou věci nemovité a to zemědělské stavby bez čp/če nacházející se na pozemcích parc.č. 99/1, 99/2, 99/3 (pozemky jiných vlastníků nejsou předmětem ocenění, zapsáno na LV č. 21, 23, 299) včetně všech...
KategorieDomy
Začátek dražby18.01.2022 13:00
Konec dražby18.01.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 23157/09-IZ
Nejnižší podání5 000 Kč
OkresHodonín
Popis nemovitosti – č.pop. 709 Krajní oceňovaný dům má šířku 8,10m a hloubku 9,4m. Střední dům je užší ( 6,8m), pravý krajní je nejširší - 11,75m. ( odečteno z katastrální mapy). Střecha je sedlová, na obou koncích s valbo...
KategorieDomy
Začátek dražby20.01.2022 09:00
Konec dražby20.01.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 7024/04-MB
Nejnižší podání34 667 Kč
OkresMělník
id. 1/10 RD ve Vraňanech, okr. Mělník
KategoriePozemky
Začátek dražby25.01.2022 13:00
Konec dražby25.01.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 27194/16-Iz
Nejnižší podání2 886 Kč
OkresZnojmo
viz znalecký posudek
KategoriePozemky
Začátek dražby01.02.2022 10:00
Konec dražby01.02.2022 10:30
Číslo dražby137 EX 02309/21-VS
Nejnižší podání45 333 Kč
OkresOstrava-město
Pozemek je situován v okrajové, zastavěné části města Ostrava, v místní části Heřmanice. Pozemek je situován ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 384/1 - ostatní plocha, který je ve...
KategorieDomy
Začátek dražby01.02.2022 13:00
Konec dražby01.02.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 4843/18-IZ
Nejnižší podání1 460 000 Kč
OkresZnojmo
Předmětem dražby je zemědělská usedlost č.p. 86 situovaná v obci Únanov v její centrální části (západním směrem od Obecního úřadu ve vzdálenosti cca 50 m) při místní zpevněné komunikaci. Bývalá zemědělská usedlost...


© 2010 Exekutorský úřad Brno-venkov | Zásady ochrany osobních údajů webdesign meho.cz 2018